Сбор от 4 урока за абсолютно начинаещите в Python. Успешно кодене 🙂

Въведение в Python
Въведение в програмния език Python. Това е първият урок от поредицата в него ще научите какъв е необходимия софтуер за програмиране на Python, както и някои други основни неща.

Стрингове и променливи в Python
В този урок ще се научим да използваме стрингове и променливи в нашите Python програми. Променливите съхраняват различни стойности, а стринговете съхраняват думи или цели изречения.

Цикли FOR и WHILE в Python
Циклите се използват за изпълнение на даден код многократно, което ни спестява време в писане на аналогичен код. За повече информация прочетете урока.

Условни оператори в Python
В този урок ще се научите как да използвате условните оператори в езика Python. С тяхна помощ може да се провери вярността на дадено условие.