C++ Работа с масиви и функции

Този урок ще обедини натрупаните познания от предишните уроци, така че ако не сте прочели внимателно предишните уроци, най-добре го направете, преди да продължите с този урок. Масиви и указатели – какво е общото? В концепцията на масивите и указателите има доста...

C++ Указатели

Представете си паметта на компютъра като последователност от клетки памет, всяка по 1 byte. Тези клетки се номерират последователно във възходящ ред, така че всяка клетка има уникален номер с едно по-голям от този на предходната. Този номер всъщност представлява...

C++ Функции

Функцията е подпрограма, която може да бъде извикана от главната програма, за извършване на определена задача. Например, ако имаме код, който се повтаря на много места в нашата програма, би било добре, ако го напишем във функция и я извикваме на всички места, когато...

C++ Низове

Стандартната библиотека на C++ предоставя string, който ни улеснява в обработването и манипулирането на низове от символи. Тъй като стринговете в същността си представляват последователност от символи, в този урок ще ги разгледаме като масив от тип char. Единствената...

C++ Масиви

Съдържание Едномерни масиви Двумерни масиви Едномерни масиви Масивите са група от променливи, но вместо за всяка променлива да се използва различно име, се използва едно име за целия масив. За достъп до индувидуалните променливи се използва число. Масив се декларира...

C++ Цикли for, while и do-while

Съдържание   Цикълът FOR Цикълът WHILE   Цикълът FOR Циклите се използват за многократното изпълнение на даден код. За пример, ако имате някаква задача да изкарате числата от 1 до 10 в конзолата, вместо да пишете 10 cout-а, може да използвате цикъла for по...

C++ Условни оператори if, else и switch

Съдържание   Условен оператор if-else Условен оператор switch-case В случай, че четете уроците подред, силно препоръчвам преди да започнете с този урок да прочетете C++ Стандартен Вход / Изход, тъй като този и следващите уроци изхождат от това, че вече имате...

C++ Оператори

Съдържание   Оператор за присвояване Аритметични оператори Оператори за сложни присвоявания Оператори за инкрементиране/декрементиране Оператори за сравняване Логически оператори Условен оператор Разделителен оператор Побитови оператори Оператор за промяна на...

C++ Константи

В предишния урок се запознахме с променливите в C++. В този урок ще се запознаем с един по-специален тип променливи, наречени константи. Тези така наречени константи са променливи, които след като приемат дадена стойност, тя не може да бъде променяна. Тоест...

C++ Променливи и типове данни

Съдържание Идентификатори Основни типове данни Декларацията на променливите Обхват на променливите Така, след като вече написахме нашата първа програма на C++, в този урок ще увеличим нашите познания, въвеждайки понятието променлива. Това ще ни отвори възможност да...