C++ [SDL] Играта 15 – Продължение I

След като сме готови с началния екран, ще пристъпим към екрана за самата игра. Но преди това ще покажем заглавието на играта и ще обработим събитията за бутоните „Към играта“ и „За играта“. Съдържание Добавяне на заглавие. Обработка на...

C++ [SDL] Играта 15 – Начален екран

Съдържание Описание на играта 15. Начален екран – планиране. Основни класове.   Описание на играта 15. След като сложихме началото на нашата игра в C++ Game engine на SDL2, чрез файловете FifteenGame.h и FifteenGame.cpp, е време да започнем с писането на...

C++ Game engine на SDL2

Съдържание   Цели. Бележки за спрайтовете. Структура на директориите на проекта. Описание на класовете и файлове. Базова структура на главният клас на играта. Заключение.   1. Цели След краткото въведение в SDL ще си поставим по-амбициозна задача. Искаме да...

C++ Първи стъпки с SDL

Съдържание   Какво е SDL? Инициализиране на SDL. Инициализиране на видео режима. Добавяне на основен цикъл на приложението. Прехващане на събития в SDL.   Какво е SDL? SDL (Simple DirectMedia Layer) предоставя достъп до апаратните средства на компютъра...

C++ Въведение в ООП – класове и обекти

Съдържание   Въведение в класовете и обектите Използване на функциите Как се дефинира клас и създават обекти в С++ Правилата за имена на класове   Въведение в класовете и обектите „Обектно-ориентираното програмиране (ООП) е парадигма в компютърното...

C++ Област на променливите

Съдържание Локални и нелокални променливи Глобални променливи Скрити променливи Недостъпни променливи   Увод По областта си на действие идентификаторите/променливите се разделят на локални, нелокални и глобални. Една променлива може да се достъпи, само ако е в...

C++ Структури

Структурите в C++ се използват за групиране на елементи. Елементите, наричани още членове, могат да бъдат от различен тип и с различна дължина. Синтаксисът за деклариране на структура в C++ е следният: struct struct_name { member1_type member1_name; // например: int...

C++ Стек

Стекът е линейна структура от данни. Работи на принципа LIFO (Last-In First-Out), тоест последен влязъл – първи излязъл. Можем да добавяме и изваждаме елементи само от едната страна. За работа със стекове е необходимо да добавите библиотеката stack: #include...

C++ Опашка

Oпашката е линейна структура от данни. Работи на принципа FIFO (First-In First-Out), тоест първи влязъл – първи излязъл. Можем да добавяме елементи само в края на опашката и да изваждаме само от началото. За пример можем да вземем опашката на магазина, когато се...

C++ Стандартен Вход / Изход

Съдържание   Стандартен изход (cout) Стандартен вход (cin) Четене на стрингове – getline   Увод Стандартната C++ библиотека включва header файла iostream, където са декларирани стандартните входни и изходни стриймови обекти. Чрез тях можем да...