C++ Област на променливите

Съдържание Локални и нелокални променливи Глобални променливи Скрити променливи Недостъпни променливи   Увод По областта си на действие идентификаторите/променливите се разделят на локални, нелокални и глобални. Една променлива може да се достъпи, само ако е в...

C++ Структури

Структурите в C++ се използват за групиране на елементи. Елементите, наричани още членове, могат да бъдат от различен тип и с различна дължина. Синтаксисът за деклариране на структура в C++ е следният: struct struct_name { member1_type member1_name; // например: int...

C++ Стек

Стекът е линейна структура от данни. Работи на принципа LIFO (Last-In First-Out), тоест последен влязъл – първи излязъл. Можем да добавяме и изваждаме елементи само от едната страна. За работа със стекове е необходимо да добавите библиотеката stack: #include...

C++ Опашка

Oпашката е линейна структура от данни. Работи на принципа FIFO (First-In First-Out), тоест първи влязъл – първи излязъл. Можем да добавяме елементи само в края на опашката и да изваждаме само от началото. За пример можем да вземем опашката на магазина, когато се...

C++ Стандартен Вход / Изход

Съдържание   Стандартен изход (cout) Стандартен вход (cin) Четене на стрингове – getline   Увод Стандартната C++ библиотека включва header файла iostream, където са декларирани стандартните входни и изходни стриймови обекти. Чрез тях можем да...

C++ Работа с масиви и функции

Този урок ще обедини натрупаните познания от предишните уроци, така че ако не сте прочели внимателно предишните уроци, най-добре го направете, преди да продължите с този урок. Масиви и указатели – какво е общото? В концепцията на масивите и указателите има доста...