C++ [SDL] Играта 15 – Логика на играта

Съдържание Декларация на класа. Използване на класа. Модел на играта. Описание на някои от методите.   Декларация на класа. Основно ще работим с един клас Numbers. В него ще бъде логиката на играта и няма да наследява никакъв клас. Да си създадем файловете...

C++ [SDL] Играта 15 – Продължение I

След като сме готови с началния екран, ще пристъпим към екрана за самата игра. Но преди това ще покажем заглавието на играта и ще обработим събитията за бутоните „Към играта“ и „За играта“. Съдържание Добавяне на заглавие. Обработка на...

C++ [SDL] Играта 15 – Начален екран

Съдържание Описание на играта 15. Начален екран – планиране. Основни класове.   Описание на играта 15. След като сложихме началото на нашата игра в C++ Game engine на SDL2, чрез файловете FifteenGame.h и FifteenGame.cpp, е време да започнем с писането на...

C++ Game engine на SDL2

Съдържание   Цели. Бележки за спрайтовете. Структура на директориите на проекта. Описание на класовете и файлове. Базова структура на главният клас на играта. Заключение.   1. Цели След краткото въведение в SDL ще си поставим по-амбициозна задача. Искаме да...

C++ Първи стъпки с SDL

Съдържание   Какво е SDL? Инициализиране на SDL. Инициализиране на видео режима. Добавяне на основен цикъл на приложението. Прехващане на събития в SDL.   Какво е SDL? SDL (Simple DirectMedia Layer) предоставя достъп до апаратните средства на компютъра...

C++ Въведение в ООП – класове и обекти

Съдържание   Въведение в класовете и обектите Използване на функциите Как се дефинира клас и създават обекти в С++ Правилата за имена на класове   Въведение в класовете и обектите „Обектно-ориентираното програмиране (ООП) е парадигма в компютърното...