Съдържание

 1. Описание на играта 15.
 2. Начален екран – планиране.
 3. Основни класове.

 

Описание на играта 15.

След като сложихме началото на нашата игра в C++ Game engine на SDL2, чрез файловете FifteenGame.h и FifteenGame.cpp, е време да започнем с писането на самата игра. А тя ще бъде „Игра 15“. Представа за нея може да получите от тук и тук. Поради разнообразните описания на играта в Интернет, няма да се спирам обстойно на описанието й. Само ще спомена, че тя е логическа игра от тип пъзел и представлява числата от 1 до 15, разположени в разбъркан ред в квадрат 4х4. Може да преместваме число (квадратче) в съседно, само ако там няма друго число и само в посоките наляво, надясно, горе и долу (естествено без да излизаме от големия квадрат 4х4). Целта е да се подредят числата в определен ред – например в естествен нарастващ ред от горния ляв ъгъл, ред по ред. Тази игра може лесно да се напише и без да се използват библиотеки от типа на SDL, но целта ни е да демонстрираме основни техники в 2d игрите, а читателите да продължат самостоятелно нататък.

Кодът може да свалите от тук

Начален екран – планиране.

Това, което ще искаме да постигнем, е ето това:
Уроци по програмиране

Като споменахме основни 2d техники, само ще спомена, че описаният Game engine в C++ Game engine на SDL2 е действително много базов. Той няма система за обработка на събитията, няма класове за потребителски интерфейс и още много неща. Ще започнем с най-простия клас – Background.
Някои от необходимите неща за класовете вече са реализирани в Game engine, така че няма да е трудно тяхното добавяне. Играта няма да се стартира във fullscreen и няма да може да й се променя размера. Той ще е фиксиран. За целите на урока ще изберем да е 500×500 пиксела.

Основни класове.

Клас Background.
Този клас просто показва картинка като фон на играта.

В директорията include имаме файла:
Background.h

 1. #ifndef BACKGROUND_H
 2. #define BACKGROUND_H
 3. #include „StaticSprite.h“
 4. #include „SpriteManager.h“
 5. class Background : public StaticSprite
 6. {
 7.       public:
 8.      Background();
 9.      virtual ~Background();
 10.      void render(SDL_Surface* screen);
 11.      protected:
 12.      private:
 13. };
 14. #endif // BACKGROUND_H

В директорията src имаме файла:
Background.cpp

 1. #include „../include/Background.h“
 2. Background::Background() : StaticSprite()
 3. {
 4.         type = Constants::SpriteTypes::BACKGROUND;
 5.         name = „background“;
 6.         setX(0);
 7.         setY(0);
 8. }
 9. Background::~Background()
 10. {
 11.         //dtor
 12. }
 13. void Background::render(SDL_Surface* screen) {
 14.       StaticSprite::render(screen);
 15. }

В конструктора инициализираме някои променливи, които могат да са полезни за работата на SpriteManager. Например може да искаме да премахнем спрайт с дадено име или множество спрайтове от даден тип.

В render показваме заредената картинка. Всичко, необходимо за това, се наследява от StaticSprite.

Да добавим нашия клас Background към играта. Както споменахме в C++ Game engine на SDL2, основният клас на играта ще е gsrc/FifteenGame.cpp и gsrc/FifteenGame.h.
За удобство ще ги покажем и тук, но вече с добавен background:

FifteenGame.h

 1. #ifndef FIFTEENGAME_H
 2. #define FIFTEENGAME_H
 3. #include „../include/Game.h“
 4. class FifteenGame : public Game {
 5. public:
 6.        void init();
 7.        void update(double deltaTime);
 8.       void render();
 9.       void freeResources();
 10.       FifteenGame();
 11.      ~FifteenGame();
 12.      private:
 13.      Background* background;
 14. };
 15. #endif // FIFTEENGAME_H
 16. FifteenGame.cpp
 17. #include <dirent.h>
 18. #include <stdio.h>
 19. #include „FifteenGame.h“
 20. FifteenGame::FifteenGame() {
 21. }
 22. void FifteenGame::init() {
 23.       this->setTitle(„Игра 15“);
 24.       // създаваме си обекта background
 25.       background = new Background();
 26.       // зареждаме картинката
 27.       background->setImage(Constants::RESOURCE_DIR + Constants::pathSeparator + „background.png“);
 28.       // прибавяме към SpriteManager – Game наследява SpriteManager
 29.      addSprite(background);
 30. }
 31. void FifteenGame::update(double deltaTime) {
 32. }
 33. void FifteenGame::render() {
 34.      // показваме
 35.      background->render(screen);
 36. }
 37. void FifteenGame::freeResources() {
 38. }
 39. FifteenGame::~FifteenGame() {
 40.      // премахваме обекта
 41.     delete background;
 42.     background = 0;
 43. }

Трябва да получим това:
Уроци по програмиране

Ако сте прегледали първата статия, сте забелязали, че сега методът init() е по-прост. Липсват
pixelFormat = getPixelFormat();
ImageInstruments::setPixelFormat(pixelFormat);
които сега са преместени на нивото на Game engine.

Клас Cursor.

Няма да имаме и високи изисквания за курсора на мишката.
Ще искаме естествено да можем да заместваме стандартния курсор с потребителски във вид на картинка.
Ще искаме да можем да сменяме картинката на курсора.
Освен това ще искаме класът, в който ще реализираме курсора, да е Singleton.
Ето ги и класовете:
include/Cursor.cpp

 1. #ifndef CURSOR_H
 2. #define CURSOR_H
 3. #include „AnimatedSprite.h“
 4. class Cursor : public AnimatedSprite
 5. {
 6.     public:
 7.            static Cursor* getCursor();
 8.           // първоначално сетване на пътя до курсора
 9.           static void setPath(string& pathCursor);
 10.           virtual ~Cursor();
 11.           void render(SDL_Surface* screen);
 12.           // смяна на курсора
 13.           void changeCursor(string& pathCursor);
 14.    private:
 15.          Cursor();
 16.          static Cursor* cursor;
 17.          // път до картинката с курсора
 18.          static string pathCursor;
 19. };
 20. #endif // CURSOR_H

src/Cursor.cpp

 1. #include „../include/Cursor.h“
 2. /**
 3.  * Смяна на курсора
 4.  * @brief Cursor::changeCursor
 5.  * @param pathCursor
 6.  */
 7. void Cursor::changeCursor(string &pathCursor) {
 8.       // освобождаваме старата картинка
 9.      SDL_FreeSurface(this->getImage());
 10.      this->pathCursor = pathCursor;
 11.      // зареждаме новата
 12.      setImage(pathCursor);
 13. }
 14. void Cursor::render(SDL_Surface* screen) {
 15.       // показване
 16.       StaticSprite::render(screen);
 17. }
 18. Cursor* Cursor::getCursor() {
 19.         if (cursor == 0) {
 20.         return cursor = new Cursor();
 21.         }
 22.         return cursor;
 23. }
 24. /**
 25.  * Вземаме инстанция на курсора
 26.  * @brief Cursor::Cursor
 27.  */
 28. Cursor::Cursor(): AnimatedSprite() {
 29.        // скриваме стандартният курсор
 30.        SDL_ShowCursor(0);
 31.        type = Constants::SpriteTypes::MOUSE_CURSOR;
 32.        name = „MouseCursor“;
 33.        // позиционираме го в горният ляв ъгъл на играта ни
 34.        setX(0);
 35.        setY(0);
 36.        if (Cursor::pathCursor != „“) {
 37.            // зареждаме
 38.           setImage(Cursor::pathCursor);
 39.        }
 40. }
 41. void Cursor::setPath(string &pathCursor) {
 42.     Cursor::pathCursor = pathCursor;
 43. }
 44. Cursor::~Cursor() {
 45.        delete Cursor::cursor;
 46. }
 47. Cursor* Cursor::cursor = 0;
 48. string Cursor::pathCursor = „“;

Класът ни за курсор е много примитивен. Могат да се добавят проверки, зареждане на курсор по подразбиране, ако нашият липсва, скриване на курсора при излизането му извън играта.
Но за сега и това състояние ни върши работа.

В FifteenGame.h добавяме декларация за курсор:

 1. private:
 2. Background* background;
 3. Cursor* cursor;

като включваме FConstants.h

#include „FConstants.h“

FConstants.h, който ще съдържа константи, свързани само с играта ни и ще се намира в директория gsrc.

 1. #ifndef FCONSTANTS_H
 2. #define FCONSTANTS_H
 3. namespace FConstants {
 4.          static string STANDART_CURSOR = Constants::RESOURCE_DIR + Constants::pathSeparator + „cursor-icon.png“;
 5. }
 6. #endif // FCONSTANTS_H

За сега в него ще имаме само пътя до картинката със стандартния ни курсор.

В метода FifteenGame::init() добавяме:

 1.     // зареждаме курсора
 2.     string cursor_path = FConstants::STANDART_CURSOR;
 3.     Cursor::setPath(cursor_path);
 4.     cursor = Cursor::getCursor();
 5.     addSprite(cursor);

В FifteenGame::render() накрая (важно е курсорът да се рендва последен) добавяме:

 1. cursor->render();

и в FifteenGame::~FifteenGame() добавяме:

 1. delete cursor;

Компилираме и стартираме – вече имаме курсор.

Може би сте забелязали използването на класа AnimatedSprite. Какво прави той? Той ни дава достъп и известен контрол върху анимирани спрайтове. Един такъв представлява resources/magicStars.png (ако сте свалили кода, спрайтът е там). Отворете го и ще видите фреймовете (кадрите), които представляват спрайта.

Да сложим един.
В FifteenGame.h добавяме:

AnimatedSprite* sparks;
В FifteenGame.cpp в FifteenGame::init() накрая добавяме:

 1.        // анимиран спрайт
 2.       sparks = new AnimatedSprite();
 3.       // показва геометрията на спрайта – 12 фрейма (кадъра) в в 1 ред
 4.       sparks->setTilesXY(12, 1);
 5.       // зареждаме картинката
 6.       sparks->setImage(Constants::RESOURCE_DIR + Constants::pathSeparator + „magicStars.png“);
 7.       // определяме име
 8.       sparks->setName(„sparks“);
 9.      // кои фреймове ще показваме
 10.      sparks->setFrameBeginEnd(0, 12);
 11.      // с каква скорост ще се показват фреймовете
 12.      sparks->calculate(10);
 13.      // разполагаме го в горният десен ъгъл на началният екран
 14.     sparks->setX(getWidth() sparks->getSpriteWidth() 20);
 15.     sparks->setY(20);
 16.     // добавяме към SpriteManage
 17.     addSprite(sparks);

В FifteenGame::update добавяме:

 1. if (sparks {
 2.            sparks->update(deltaTime);
 3.     }

В FifteenGame::render() след background->render(screen); добавяме

 1.     sparks->render(screen);

В FifteenGame::~FifteenGame:

 1.     delete sparks;
 2.     sparks = 0;

Компилираме и стартираме – в горния десен ъгъл вече имаме анимация.

Добавяне на клас за бутон.

Бутонът е друг важен елемент на потребителския интерфейс. Но и към него няма да имаме високи изисквания:
1. Искаме да е rollover т.е когато курсорът на мишката е върху него да се показва друга картинка.
2. Искаме да реагира на click.
3. Останалите неща ги имаме вече в Game engine.

В include/Button.h се намира header на класът Button. Той е доста прост:

 1. #ifndef BUTTON_H
 2. #define BUTTON_H
 3. #include „StaticSprite.h“
 4. #include „SpriteManager.h“
 5. class Button : public StaticSprite
 6. {
 7.      public:
 8.            Button();
 9.            virtual ~Button();
 10.            void render(SDL_Surface* screen);
 11. };
 12. #endif // BUTTON_H

Ето и gsrc/Button.cpp:

 1. #include „../include/Button.h“
 2. Button::Button(): StaticSprite()
 3. {
 4.       name = „BUTTON“;
 5.       type = Constants::SpriteTypes::UI_BUTTON;
 6.       setX(0);
 7.       setY(0);
 8. }
 9. Button::~Button() {
 10. }
 11. //смяна на картинката, когато курсора е върху бутона (или го напуска)
 12. void Button::render(SDL_Surface* screen) {
 13.        // ако курсорът е върху бутона
 14.        if ( this->isCursorInSprite() ) {
 15.            // казваме на Game engine от къде е последното събитие
 16.           SpriteManager::mouseEventFrom = this->getName();
 17.           // показваме rollover частта
 18.           StaticSprite::render(screen, image,this->getX(),this->getY(),0,image->h/2,image->w, image->h/2);
 19.       } // Ако сме върху курсора и сме натиснали бутон на мишката
 20.       else if (this->isCursorInSprite() && this->isMouseButtonDown()) {
 21.              // казваме на Game engine от къде е последното събитие
 22.             SpriteManager::mouseEventFrom = this->getName();
 23.       } else {
 24.            // показваме другата част от rollover картинката
 25.            StaticSprite::render(screen, image,this->getX(),this->getY(),0,0,image->w, image->h/2);
 26.      }
 27. }

Ще ни трябват 3 бутона. За изход, за започване на играта, и бутон, който ще отваря прозорче, показващо информация за играта.

Да ги декларираме в FifteenGame.h

 1.     Button* btnExitGame;
 2.     Button* btnGoGame;
 3.     Button* btnAboutGame;

В FifteenGame.cpp в FifteenGame::init() добавяме:

 1.     // бутон за излизане
 2.     btnExitGame = new Button();
 3.     btnExitGame->setTilesXY(1,2);
 4.     btnExitGame->setImage(Constants::RESOURCE_DIR + Constants::pathSeparator + „exitGame.png“);
 5.     btnExitGame->setName(„btnExitGame“);
 6.     btnExitGame->setX((getWidth() btnExitGame->getSpriteWidth())/2);
 7.     int exitBtnBottom = getHeight() btnExitGame->getSpriteHeight() 25;
 8.     btnExitGame->setY(exitBtnBottom);
 9.     addSprite(btnExitGame);
 10.     btnGoGame = new Button();
 11.     btnGoGame->setTilesXY(1,2);
 12.     btnGoGame->setImage(Constants::RESOURCE_DIR + Constants::pathSeparator + „goGame.png“);
 13.     btnGoGame->setName(„btnGoGame“);
 14.     btnGoGame->setX((getWidth() btnGoGame->getSpriteWidth())/2);
 15.     btnGoGame->setY(exitBtnBottom 2*btnGoGame->getSpriteHeight() 30);
 16.     addSprite(btnGoGame);
 17.     btnAboutGame = new Button();
 18.     btnAboutGame->setTilesXY(1,2);
 19.     btnAboutGame->setImage(Constants::RESOURCE_DIR + Constants::pathSeparator + „aboutGame.png“);
 20.     btnAboutGame->setName(„btnAboutGame“);
 21.     btnAboutGame->setX((getWidth() btnAboutGame->getSpriteWidth())/2);
 22.     btnAboutGame->setY(exitBtnBottom btnAboutGame->getSpriteHeight() 15);
 23.     addSprite(btnAboutGame);

В FifteenGame::render() след sparks->render(screen);
добавяме

 1.             btnExitGame->render(screen);
 2.     btnGoGame->render(screen);
 3.     btnAboutGame->render(screen);

В FifteenGame::~FifteenGame() добавяме

 1.     delete btnExitGame;
 2.     btnExitGame = 0;
 3.     delete btnGoGame;
 4.     btnGoGame = 0;
 5.     delete btnAboutGame;
 6.     btnAboutGame = 0;

компилираме и стартираме – и получаваме:

Уроци по програмиране

В следващата част ще добавим текст за заглавието, обработчици на бутоните, смяна на курсора и екрана за самата игра.

Кода може да свалите оттук: тук

Приятно кодиране 🙂

Автор: Янко Попов