Подготовка


Преди да започнем да програмираме на Python, трябва първо да го инсталираме. Ако работите под Linux най-вероятно може да прескочите тази стъпка – просто влезте в терминала и напишете „python“ за да го стартирате. Ако сте под Windows може да изтеглите последната версия от тук – Python.

След като приключим с инсталацията, отваряме Start Menu -> All Programmes -> Python и стартираме IDLE, оттук можем да отворим нов прозорец и да започнем да пишем нашата програма или просто да пишем отделни редове код, което всъщност и ще правим в този урок.

Нека напишем следния ред: (не пишете „>>>“ то вече би трябвало да е там):

 1. >>> print „Hello World!“

Сега натиснете Enter. Какво стана? Вие току що направихте вашата първа програма, която изписва „Hello, World!“ на екрана. Приложението IDLE компилира на момента каквото и да напишете в него. Това е много полезно за тестване на отделни части от по-големи програма.

Математиката в Python

Събиране:

 1. >>> 5 + 5
 2. 10

Изваждане:

 1. >>> 105
 2. 5

Умножение:

 1. >>> 2*5
 2. 10

Деление:

 1. >>> 13/5
 2. 2
 3. >>> 13.0/5.0
 4. 2.6

Остатък от деление:

 1. >>> 13%5
 2. 3

Степенуване:

 1. >>> 5**2
 2. 25

Това са основните операции в Python.

Ако искаме да изведем текст и някакъв резултат, това става по следния начин:

 1. >>> print „5+10 is equal to“, 5+10
 2. 5 + 10 is equal to 15

 

Коментарите в Python

Коментарите в Python се обозначават със символа „#“ в началото им:

 1. >>> #This is a comment

Коментарите са текст, който се игнорира от компилатора. Това е и причината да не се появява нищо след като натиснем Enter.

Автор: Мартин Михайлов