C++ Game engine на SDL2

Съдържание   Цели. Бележки за спрайтовете. Структура на директориите на проекта. Описание на класовете и файлове. Базова структура на главният клас на играта. Заключение.   1. Цели След краткото въведение в SDL ще си поставим по-амбициозна задача. Искаме да...

C++ Първи стъпки с SDL

Съдържание   Какво е SDL? Инициализиране на SDL. Инициализиране на видео режима. Добавяне на основен цикъл на приложението. Прехващане на събития в SDL.   Какво е SDL? SDL (Simple DirectMedia Layer) предоставя достъп до апаратните средства на компютъра...

C++ Въведение в ООП – класове и обекти

Съдържание   Въведение в класовете и обектите Използване на функциите Как се дефинира клас и създават обекти в С++ Правилата за имена на класове   Въведение в класовете и обектите „Обектно-ориентираното програмиране (ООП) е парадигма в компютърното...

C++ Област на променливите

Съдържание Локални и нелокални променливи Глобални променливи Скрити променливи Недостъпни променливи   Увод По областта си на действие идентификаторите/променливите се разделят на локални, нелокални и глобални. Една променлива може да се достъпи, само ако е в...

C++ Структури

Структурите в C++ се използват за групиране на елементи. Елементите, наричани още членове, могат да бъдат от различен тип и с различна дължина. Синтаксисът за деклариране на структура в C++ е следният: struct struct_name { member1_type member1_name; // например: int...