PHP Приложение с micro-framework GluePHP

Съдържание Какво е glue? Необходими знания, инструменти … Цел: какво ще направим? Стартов пример Добавяне на обработка на изключения и страница за грешка. Структура на приложението. Какво е glue? В сравнение с разпространените php micro frameworks, glue едва ли...

C-Sharp Въведение в C#

Съдържание   Увод Какво е C#? Работната среда (IDE) Създаване на проект   Увод В тази поредица уроци, ще изучите един доста мощен и бърз език за програмиране – C# (произнася се Си Шарп). Уроците ще бъдат за напълно начинаещи и ако има нещо неясно ще можете...

C++ [SDL] Играта 15 – Логика на играта

Съдържание Декларация на класа. Използване на класа. Модел на играта. Описание на някои от методите.   Декларация на класа. Основно ще работим с един клас Numbers. В него ще бъде логиката на играта и няма да наследява никакъв клас. Да си създадем файловете...

C++ [SDL] Играта 15 – Продължение I

След като сме готови с началния екран, ще пристъпим към екрана за самата игра. Но преди това ще покажем заглавието на играта и ще обработим събитията за бутоните „Към играта“ и „За играта“. Съдържание Добавяне на заглавие. Обработка на...

C++ [SDL] Играта 15 – Начален екран

Съдържание Описание на играта 15. Начален екран – планиране. Основни класове.   Описание на играта 15. След като сложихме началото на нашата игра в C++ Game engine на SDL2, чрез файловете FifteenGame.h и FifteenGame.cpp, е време да започнем с писането на...